Σόφη Ογλού: Μέντιουμ - Ψυχοερευνήτρια
Τηλεφωνικές προβλέψεις δωρεάν!
210 2833092 | 22290 61640 | 694 4310224

Προβλέψεις χαρτομαντείας
• Ταρώ

• Τσιγγάνικη

• Χαλ

• Σφίγγα

• Υπνωση μέσω κρυστάλινης σφαίρας, με απόλυτη ακρίβεια προβλέψεων σε χρόνους και ημερομηνίες.

• Εκκρεμές